Stiftelsens ändamål skall vara att på olika sätt främja djur och att stärka djurens livsvillkor.
Bidrag kan lämnas till organisationer eller enskilda för arbete med utrotningshotade djur eller för att omhänderta eller på annat sätt skydda utsatta djur. Både djur på land och i vatten omfattas. Bidrag kan också lämnas till forskare, universitet eller högskola för forskning inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap eller motsvarande. Styrelsen har möjlighet att stödja även på annat sätt så länge det främjar stiftelsens övergripande ändamål.