FRÅN SM-MÄSTARE TILL BÄST I VÄST

Med en branscherfarenhet på över 25 år & med våra prisbelönta plåtarbeten vågar vi påstå att vi är specialister inom takläggning.

Bandtäckning

Bandtäckning är den vanligaste metoden för planplåtstäckning. Denna metod är även lämplig för renovering av tak. Bandtäckning med långa band är den vanligaste metoden eftersom den passar i princip till alla byggnader.

Skivtäckning

Skivtäckning innebär att man utgår från skivformat och falsar sedan ihop plåten med stånd- och tvärfalsar. Skivtäckning framhäver utseendet på taket då den används för att ta till vara på gammal taktäckningstradition. Skivtäckning används alltså för att betona en klassisk arkitektur men även vid branta och vindutsatta lutningar.

Aluminiumtak

Aluminiumtak är ett väldigt populärt alternativ och ett överlägset material. När det gäller livslängd och täthet är materialet oslagbart. Aluminium tak är skonsam mot miljön och återvinningsbart. Materialet är även brandsäkert.

Koppartak

Koppartak är ett självklart val för dig som söker ett mer exklusivt takmaterial. Koppartak är ett dyrare alternativ men har en otrolig livslängd. Långsiktigt är koppartak ett mycket bra alternativ eftersom det inte kräver samma underhåll. Ett koppartak håller i 70-80 år beroende på underhåll såklart.

Papptäckning

Denna täckningsmetod används med fördel på låglutande tak och är en väldigt kostnadseffektiv lösning. Man behöver inte läkta taket vilket innebär att materialkostnaden minskar. En snabb och effektiv läggning gör även att man spar in arbetstimmar. Kostnaden för att transportera och lyfta upp materialet med kran minimeras även. Papptak finns i flera olika färger vilket gör det väldigt anpassbart.

Taktegel

Taktegel är också ett klassiskt material som använd inom takläggning. Ett taktegel bör ses över varje år eftersom man behöver rätta till pannor som kommit snett och ersätta trasiga med nya. Ett taktegel kan hålla väldigt länge om det underhålls korrekt och bör ses om en bra framtidsinvestering.

Takstegar
Takbryggor
Snörasskydd

Vindskivor

Vindskivor får stå emot oerhört mycket påfrestning från väder. Därför är det viktigt att man ser över sina vindskivor med jämna mellanrum. Vi har lång erfarenhet av takarbeten och kan därför hjälpa er byta vindskivor.

Skorstensbeslag

Även skorstenen behöver underhållas eftersom den utstår för mycket påfrestning. Vi ser gärna över skorstenen och hjälper er byta skorstensbeslag om sådant behövs.

Stosar

Takstosar används vid tätning av plåttak. Självklart hjälper vi Er att byta takstosar om sådant behövs.

Fönsterbleck

Det är mycket viktigt att undersöka fönsterblecken så de inte är skadade. Fönsterblecket ser nämligen till att leda bort vattnet från väggen. Är blecket skadat kan vatten från fönstret rinna in under fönsterkarmen eller längs sidorna och tränga in i väggen.

Takavvattning


Hängrännor och stuprör behöver självklart även underhållas och ibland bytas för att vattnet skall ledas bort från fastigheten. Vi är experter inom området och besöker er gärna förutsättningslöst för att kontrollera så hängrännor och stuprör fungerar.

Målning & ilagning
Rensning av rännor, rör och övriga reparationer

Aluminium
Stål
Titanzink
Koppar
Rostfritt stål

Hängrännor
Stuprör
Fönsterbleck
Skorstensbeslag
Ventilationshuvar