Petra Lundbergs stiftelse, som har till ändamål att på olika sätt främja djur och stärka deras livsvillkor, har i dagarna fattat beslut om att donera 300 000 kr till verksamheten vid Fågelcentralen på Hisingen. Stiftelsens förhoppning är att pengarna ska innebära en vändpunkt i arbetet med att säkra finansiering av Fågelcentralens verksamhet.

Vid Fågelcentralen, som är en anläggning som hjälper alla arter av skadade vilda fåglar, har verksamhet bedrivits sedan 1987. Driften har länge skötts av Göteborgs Ornitologiska Förening, då anläggningen från början etablerades för avel av den då utrotningshotade pilgrimsfalken, men har på senare år fungerat som en rehabiliteringscentral för skadade vilda fåglar av alla del slag.

Sen den 1 oktober 2018 drivs Fågelcentralen av den ideella organisationen Animals HOPE, och under vintern har akuta investeringsbehov i byggnader och faciliteter identifierats. Verksamheten är även fortsatt helt beroende av donationer – enskilda belopp eller månadsgivare – för att hålla igång verksamheten på sikt.

-För Fågelcentralen betyder den här donationen från Petra Lundbergs stiftelse att vi kan fortsätta vården av skadade och sjuka vilda fåglar under tiden vi bygger upp en långsiktig finansiering i form av månadsgivare och olika samarbeten. Fågelcentralen och Animals HOPE är mycket tacksamma till Petra Lundbergs Stiftelse för att de tror på Fågelcentralens framtid och att de tror på det goda arbete Fågelcentralen gör för våra vilda Fåglar. Att rädda ett djur oavsett art är att visa respekt för livet, sägen Petra Lundemo som är verksamhetsansvarig på Fågelcentralen/ Animals HOPE.

-Vi i Petra Lundbergs stiftelse har hittills huvudsakligen stöttat djurskyddsrelaterad forskning, och tyckte att den verksamhet som bedrivs vid Fågelcentralen, där påkörda, oljeskadade eller på annat sätt sjuka eller skadade fåglar får hjälp, verkligen ligger i linje med stiftelsens mål om djurskydd och artskydd. så vi är väldigt glada för att dessa pengar nu kan komma till nytta i verksamheten där, säger Petra Lundberg själv.

Mer information om stiftelsen: www.petralundbergsstiftelse.se
Mer information om Fågelcentralen: https://www.facebook.com/Fagelcentral/