Styrelsen har nu fattat beslut om att bevilja följande bidrag för vårterminen 2021:

Privatpersoner

  • Mariette Rosander, för ändamålet ”Att ge förvildade katter en chans i livet”

Forskare

  • Åsa Fahlman, SLU Uppsala, för ändamålet ”Tuberkulos – ett hot mot elefanters hälsa och välfärd”
  • Lina Göransson, SLU Skara, för ändamålet ”Camouflaged chickens – artificial shelters to encourage free-ranging in broilers on organic farms”
  • Elin Törnqvist, Karolinska institutet vid institutionen för Miljömedicin för ändamålet ”Varsam hantering av försöksdjur ger mer pålitliga forskningsresultat”

Organisationer

  • Organisationen ”Se Sambandet”, för projektet ”Samlade djur hos djursamlare – ett dolt djurskyddsproblem. Syftet är att kartlägga och synliggöra omfattning och situation för djur hos ”tvångsmässiga djursamlare”, utifrån länsstyrelsens perspektiv.”
  • BirdLife Sverige, för ett projekt vars syfte är att kartlägga ett antal sjöfågelarter som häckar i kolonier och som hämtar sin föda långt från kolonin. I de flesta fall är kunskapen om dessa för kolonin vitala födosöksområden nära noll.
  • Djurskyddet Norra Värmland, för att hjälpa hemlösa och utsatta djur.

Totalt beviljades c:a 900 000 kr