Styrelsen har nu fattat beslut om att bevilja följande bidrag för höstterminen 2021:

Forskare

  • Jenny Yngvesson, SLU Skara, för ändamålet ”Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp – Grisarnas välfärd”
  • Lena Skånberg, SLU Uppsala, för ändamålet ”Förbättra värphöns välfärd via uppväxtmiljön”

Organisationer

  • Organisationen Tender loving caring, som beviljas stöd för kostnader i ideell djurfarm
  • Organisationen Se sambandet,  för att nå ut med kunskapen om tvångsmässigt djursamlande