Studiebesök på fågelcentralen 2019

Bild Skadad berguv på rehabilitering på fågelcentralen, Hisingen. I november 2019 besökte styrelsen för Petra Lundbergs stiftelse Fågelcentralen på Hisingen i Göteborgsområdet. Fågelcentralen är en stor viltrehabiliteringsanläggning med inriktning på just vilda fåglar. Här finns utrymmen för allt från små mesar och titor till stora rovfåglar, som har blivit skadade. Sådana skador kan naturligtvis uppkomma i naturen, men vanligast är att de fåglar Läs mer